GDPR v online marketingu - cookies a další identifikátory

Prošli jsme s klienty celou fázi implementace GDPR, vyslechli si názory více právních kanceláří a vyzkoušeli různé varianty technologické implementace. Jsme schopní pomoci i vám zajistit, aby váš výkonnostní marketing byl v souladu s GDPR.

Dokážeme vám poradit nebo často i zrealizovat kroky v těchto oblastech:

  • různé varianty lišt – od základních (tlačítko Rozumím) až po pokročilé, kdy si klient vybírá jednotlivé služby, které chce spustit,
  • zmapování cookies,
  • politika pro práci s cookies,
  • blokovat cookies při neudělení souhlasu,
  • spouštět sledovací skripty nebo jejich součástí v závislosti na (ne)udělení souhlasu v určité míře,
  • využívání uživatelských ID, klientských ID a dalších identifikátorů,
  • konzultace sběru a uchovávání kontaktů pro e-mail marketing.
GDPR

Z našeho nastavení vytvoříme zápis, který může sloužit jako podklad pro vaši dokumentaci, pro právníky nebo pro případnou kontrolu.

Již zde upozorňujeme, že nejsme právníci. Jsme schopní implementaci provést dle aktuálních best practices, které se pořád zdokonalují a upravují. Neposkytujeme ale jakoukoliv garanci. Nejlepšího výsledku dosáhneme, pokud budeme naše kroky realizovat společně s vašimi právníky a finální dokument bude podepsaný námi a schválený vašimi právníky.

Zajděme na kávu

Možná najdeme cestu ke spolupráci a možná si jen užijeme kávu