Dashboarding a prezentování dat v Google Data Studio nebo Microsoft Power BI

Data, jež nejsou využívaná, jsou zbytečná, stejně jako implementace, které k jejich získání vedly. Aby byla data efektivně využita, je možné je prezentovat v dashboardu.​

Dashboard je možné vytvořit pro jakýkoliv účel, se vzhledem a popisky, které vám ulehčí čtení a interpretaci dat.

Dashboard vždy tvoříme na základě požadavků klienta. Zejména využíváme Google Data Studio, na které je možné napojit většinu marketingových systémů. Máme zkušenosti i s využití Microsoft Power BI, například když klient využívá prostředí MS 365.

Příklad 1:

Realizace dashboardu pro obchodního ředitele

Aby vždy vedení firmy vidělo informace o aktuálních prodejích, nákladech (je nutné využít import dat), výkonu Google Ads kampaní, Facebook kampaní a e-mailingu. Tyto přehledy má klient vždy k dispozici, i během porad pro prezentaci dalším členům managementu.

Příklad 2:

Dashboard pro produktové specialisty 

Ti v dashboardu viděli výkon jejich části webových stránek, zhlédnutá videa, sdílení na sociálních sítích, počet poptávek a odeslaných kontaktních formulářů.