Dashboarding a prezentování dat v Google Data Studio nebo Microsoft Power BI

Data, jež nejsou využívaná, jsou zbytečná, stejně jako implementace, které k jejich získání vedly. Aby byla data efektivně využita, je možné je prezentovat v dashboardu.

Data, jež nejsou využívaná, jsou zbytečná, stejně jako implementace, které k jejich získání vedly. Aby byla data efektivně využita, je možné je prezentovat v dashboardu.

Dashboard je možné vytvořit pro jakýkoliv účel, se vzhledem a popisky, které dostačují technické znalosti klienta.

Příklad 1: Realizace dashboardu pro obchodního ředitele. Ten vždy viděl informace o aktuálních prodejích, nákladech (je nutné využít import dat), výkonu Adwords kampaní, Facebook kampaní a e-mailingu. Těchto 8 tabulek bylo klientovi vždy dostupné, i během porad pro prezentaci dalším členům managementu.

Příklad 2: Dashboard pro produktové specialisty. Ti v dashboardu viděli výkon jejich části webových stránek, zhlédnutá videa, sdílení na sociálních sítích, počet poptávek a odeslaných kontaktních formulářů.

Dashboard vždy tvoříme na základě požadavků klienta. Zejména využíváme Google Data Studio. Pokud klient požaduje dashboarding ze systému, který nelze na Data Studio napojit, využíváme Microsoft Power BI.

Poptejte nás