Měřte akce s telefonním číslem a e-mailem na webu

Měřte akce s telefonním číslem a e-mailem na webu

Telefonní číslo a e-mail na webu jsou standardní výbavou každé webu a také velmi často využívané konverzní prvky. Bohužel, někdy jsou těžko měřitelné.

Článek na blogu MichalBlazek.cz