Sledování odeslání Google Formuláře v Google Analytics

Sledování odeslání Google Formuláře v Google Analytics

Google formuláře jsou často využívané pro registrace na události nebo výzkumy a následně vloženy na web jako iframe. Stranou nechme diskusi o tom, zda by měl být Google Form takto využíván. Celý článek na MichalBlazek.cz