5 tipů jak na SEO pro PPCéčkaře

Líbí se vám příspěvek? Sdílejte jej!

Ačkoliv SEO (Search Engine Optimization), neboli optimalizaci pro vyhledávače, necháváme především na specialistech, i tak se nám vyplatilo znát a používat pár základů, které nám mohou pomoci hledat další potenciál a případně i vylepšit stávající kampaně.

1. Propojení s Google Ads a Search Console

Prvním krokem je propojení účtu Google Ads s Google Search Console. Toto propojení se provádí obdobně jako jiná propojení v Google Ads a tedy Nástroje a nastavení à Nastavení à Propojené účty à Search Console. Tímto se nám mimo jiné zpřístupní další přehledy přímo v Google Ads.

Jedním z přehledů je např. zobrazení placeného a organického vyhledávání (Přehledy à Předdefinovné přehledy à Základní à Placené a organické vyhledávání).

Zde vidíme, jaké byly vyhledávací dotazy, zda se na ně zobrazily reklamy a jestli se zobrazil i organický zápis. Tímto způsobem můžeme např. určitě klíčová slova, na které se zobrazily reklamy a organic, kde máme horší průměrnou pozici ve vyhledávání. Eliminovat klíčová slova s vyšší CPC, pokud se na ně zobrazujeme vysoko i v organickém vyhledávání. Při seřazení slov dle kliknutí (za delší období), zase můžeme dát klientovi tipy na slova, kde je možný potenciál pro SEO.

Přehled vyhledávacích dotazů z Google Search Console v rámci Google Ads

2. Google Search Console

Práce v Google Search Console si zaslouží svůj vlastní článek na webu.

Pro základní přehled v oblasti SEO nám může pomoci zejména karta Výsledky vyhledávání v přehledu Výkonu (Performance à Search results à Queries).

Slova v seznamu vyhledávacích dotazů v Search Console můžeme jednak použít do reklam a dále nám pomohou identifikovat vylučující slova do DSA, PMAX a jiné.

Dále v Search Console používáme funkci URL inspection, kde pomocí Test live URL necháme stránku otestovat Googlem. A ačkoliv jsou výsledky tohoto testu pesimističtější než samotná realita, poskytuje nám první odrazový můstek toho, jak Google stránku vidí.

Kontrola stránky v Google Search Console

V detailech testované stránky na kartě Screenshot můžeme vidět, jak se stránka Googlu během testu zobrazila příp. co nezobrazila (často např. obrázky) a na kartě Více informací vidíme informace o návratovém kódu, chybách ve zdrojích stránky aj. Tyto chyby pak dále komunikujeme s klientem příp. vývojářem webu.

3. Indexování stránky

Dále je vhodné prověřit, zda není obsah webu pro vyhledávače blokovaný. Toto lze zjistit velmi snadno a to připojením /robots.txt k URL adrese.

V ideálním případě by šlo o kratší přehledný seznam stránek blokovaných vývojářem (Disallow: /). Jistě jsou stránky, kde je tento postup zcela opodstatněný, a to např. v případě stránek admin, stažené soubory atd., kam nechceme, aby se návštěvník webu dostal.

Robots.txt ukázka

Problém však může být v případě, že je daná stránka vyloučena nebo pozastavena např. kvůli jejímu vytížení, kde blokuje reklamy i zobrazení pro vyhledávače.

Totéž můžeme najít a prověřit i ve zdrojovém kódu samotné stránky. Pokud obsahuje „meta name = robots“, pak by mělo obsahovat také „index follow“ (v případě, že není uvedeno, indexování je též povoleno). Cokoli jiného nám pak může ovlivňovat fungování a (ne)zobrazování reklam.

<meta name="robots" content="index, follow" />

Samotnou kapitolou jsou weby, kde seznam /robots.txt úplně chybí.

4. Přesměrování stránky

V průběhu času může dojít k přesměrování stránky na stránku jinou, která ve finále odkazuje na stránku další.

Vizualizace přesměrování 301 - řetězec přesměrování

Toto se nemusí projevit hned, Google s takovýmto typem stránek problém nemá. Můžeme na to ale narazit až později, kde se to projeví na špatném skóre kvality reklam.

Přesměrování stránek (redirect chain) můžeme zkontrolovat různými checkery, např. httpstatus.io, kde jediná správná možnost je zobrazení kódu 200, cokoliv jiného je špatně.

5. Skóre kvalityrychlost webu

Tento nástroj jistě každý známe a používáme a ať už se jedná o měřič rychlosti od Google nebo jiné (pagespeed.web.dev, webpagetest.org, …).

Výsledky testů měření rychlosti webu mohou být zkreslené, a proto měření opakujeme s odstupem několika hodin či dní (příp. dvou nástrojů). Testování je dále vhodné provádět nejen na homepage, ale též pro jiné stránky webu. Není neobvyklé, že rychlost je na každé stránce je rozdílná.

Ukázka Google Page Speed Insights

Skóre výkonu může být dalším dílkem do skládačky skóre kvality a optimalizace webu, kde je třeba subjektivní posouzení výsledného vyhodnocení. Jen málokterý web se zvláště v hodnocení pro mobil dostane na 100 %.

Z naší pozice můžeme v uvedených návrzích vyčíst příležitosti, jejichž optimalizace nám může pomoci zrychlit načítání stránky. Velmi často se zde setkáváme s nevhodnou velikostí obrázků. Ideální velikost webové stránky doporučovaná Googlem je do 1 MB (akceptovatelné 1 – 3 MB) a to včetně všech zdrojů.

Samotnou technickou optimalizaci pak přenecháváme na vývojáři. My můžeme optimalizovat např. špatné nasazení vlastního měřicího skriptu.

Tip: Vhodnost stránky pro DSA

Pokud používáme DSA reklamy, je dále vhodné zkontrolovat název stránky (Title) a nadpisy stránky (H1, H2, H3) ve zdrojových kódech.

Pokud se tedy s optimalizací zaměříme zejména na rychlost stránky, vyplněný název (titulek) stránky, struktura nadpisů, dostatek relevantního textu na stránce, multimediální obsah (např. obrázky), nemůže být skóre kvality stránky/webu podprůměrné.

Znáte a používáte všechny výše zmíněné postupy? Zabýváte se PPC a spravujete SEO v základu ještě nějak jinak? Podělte se s námi v komentářích.

Poznámka: Tento článek je shrnutím našeho interního školení na téma SEO pro PPCéčkaře. Článek nemá tedy být vyčerpávajícím průvodcem, ale pouze shrnutí několika našich tipů.

Přihlaste se k našemu newsletteru
Posíláme jej maximálně 4x ročně. Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely newsletteru.
Další příspěvky od našich specialistů