Technické SEO

Zabýváme se pouze službami v oblasti technické optimalizace webových stránek pro vyhledávače. SEO je velmi široký obor, pro který je kritická tvorba hodnotného obsahu, koneckonců i budování kvalitního brandu. Ale aby vyhledávače dokázaly ocenit váš obsah, je nutné zajistit, aby jej vyhledávač vůbec dostal a aby jej dostal ve formě, ve které s ním dokáže nejlépe pracovat.

V rámci našich služeb nejdříve otestujeme, zda daný faktor funguje správně, a pokud ne, poskytneme konkrétní postup k nápravě. Buď formou návodu pro klienta, nebo pro jeho vývojáře. Následně i zkontrolujeme, zda ke korekci došlo.

Technické SEO v naší režii

 • check Sitemap.xml
 • check Robots.txt
 • check HTTPS
 • check Rychlost webu
 • check Přesměrování
 • check Interní odkazy
 • check Titulky a popisky
 • check Hreflangs
 • check Obrázky
 • sitemapy webu pro vyhledávače – jsou pro vyhledávač čitelné,
 • soubor robots.txt – obsahuje vše potřebné? Neblokuje přístup k něčemu důležitému?
 • HTTPS – migrace na HTTPS je hlavně u malých projektů důvodem k náhlému snížení návštěvnosti. Vývojáři často
  nevyřeší správně přesměrování, nechají web běžet v několika variantách nebo (hlavně u vlastních řešení) nasadí
  certifikát způsobem, že jej některé prohlížeče označují za nezabezpečený,
 • práce s přesměrováním – nevytváří web dlouhé řetězce přesměrování,
 • práce s interními odkazy – odkud a kam směřují odkazy v rámci webu, které stránky vnímá vyhledávač za důležité?
 • titulky a nadpisy – dokáže vyhledávač a uživatel pochopit, co na stránce je důležité a co nikoliv,
 • kontrola popisků, open graph tagů a dalších meta – kvalitativně (projdeme důležité stránky) a i kvantitativně (projedeme celý web nástrojem, který hledá duplicity a chyby) zhodnotíme tyto faktory,
 • práce s jazykovými variantami – aneb když se vám v Česku zobrazuje německá verze před českou – zkontrolujeme jazykové nastavení a hreflangs tagy – navrhneme korekci,
 • zkontrolujeme rychlost webu a upozorníme vývojáře na hlavní problémy – viz případová studie, jak jsme zrychlili náš web o 3 sekundy
 • nalezneme neexistují stránky, obrázky a zdroje,
 • zkontrolujeme přístupnost webu pro lidi se znevýhodněním,
 • navrhneme vhodná strukturovaná data dle typu webu,
 • navrhneme vhodnou kanonizaci obsahu – aby vyhledávač věděl, která stránka je hlavní a které jsou duplikáty,
 • nastavíme nástroje Google Page Console, Seznam Reporter, Google My Business, Firmy.cz,
 • propojíme Google nástroje – Google Analytics, Google Ads a Search Console,
 • nastavíme nástroj pro sledování pozic – zpravidla využíváme Collabim.

Zajděme na kávu

Možná najdeme cestu ke spolupráci a možná si jen užijeme kávu