Získali jsme ocenění Game On 2019 za využití automatizace a PF 2019

Získali jsme ocenění Game On 2019 za využití automatizace a PF 2019

Rádi v našich kampaních využíváme automatizaci. A je pro nás obrovskou ctí, že jsme díky využití automatizace v kampaních získali ocenění v rámci soutěže Google Partners Game On 2018.

Ocenění je o to cennější, když vezmeme v úvahu, že jsme zapomněli, že soutěžíme a stejně jsme vyhráli.

Naše díky patří i vám, klientům. Bez vás bychom cenu nemohli nikdy získat. Přejeme vám tedy krásné svátky a hodně úspěšných kampaní v roce 2019.